КОИ СМЕ

Home / КОИ СМЕ
Екипът на Димотек ЕООД и ОМСД Груп Екипът на Димотек ЕООД и ОМСД Груп
Производствена база Димотек ЕООД
Механична обработка по струговане и фрезоване
Mazak Quick Turn Smart 100 S
Екипът на Димотек Екипът на Димотек
Качествен контрол в процес
Зала Качествен контрол Зала Качествен контрол
Празнуваме 10 - годишнина
Фреза 5 оси Фреза 5 оси
Mazak Quick Turn Nexus 200 MS Mazak Quick Turn Nexus 200 MS

ДИМОТЕК ЕООД е българска компания, собственост на OMCD Group – Италия, която е специализирана в струговането и фрезоването.

Нашата модерна производствена база, разположена на терен с площ от 14800 кв.м., се намира В Северозападна България, област Видин.

Фирмата е основана през 2007 с основна дейност производство на електрически контакти за средно и високо напрежение с марка CELSIA. През годините развихме едно гъвкаво производство и разширихме дейността си. Днес изпълняваме качествена механична обработка, не само за италианските фирми от групата ни, но и за много местни и чуждестранни клиенти.
В нашия централен офис, разположен в София, специализиран и многоезичен персонал се занимава с дистрибуцията на продуктите на OMCD Group и на редица утвърдени италиански и европейски производители.

ДИМОТЕК е сертифицирана по UNI EN ISO 9001:2015, гаранция за високото качество на продуктите ни.

ДИМОТЕК осъществява дейността на производител и дистрибутор.
В производствената си база в гр. Димово, осъществяваме механична обработка с ЦПУ стругове и обработващи центри на големи и малки серии детайли от черни и цветни метали, включително със сложни за изпълнение геометрии.

Производствената база на ДИМОТЕК е разположена в област Видин, Северозападна България. Намира се на 200 км от София, по протежение на общоевропейския коридор n. 4.

Имате ли нужда от по-конкретна техническа информация?
В този раздел ще намерите консултативни материали за.