Надеждност в механичната обработка

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Специализирани сме в стругова обработка на малки и големи серии детайли, гарантирайки непрекъснат контрол на изделията. Разполагаме също с 4 и 5-осни обработващи центри с възможност за обработка на детайли до 200 кг.

Успехът ни се дължи на висококвалифициран персонал, който осигурява гъвкавост на производството и винаги намира оптимални технологични решения.
КОИ СМЕ

ДИМОТЕК осъществява дейността на производител и дистрибутор.
В производствената си база в гр. Димово, осъществяваме механична обработка с ЦПУ стругове и обработващи центри на големи и малки серии детайли от черни и цветни метали, включително със сложни за изпълнение геометрии.

Производствената база на ДИМОТЕК е разположена в област Видин, Северозападна България. Намира се на 200 км от София, по протежение на общоевропейския коридор n. 4.

Имате ли нужда от по-конкретна техническа информация?
В този раздел ще намерите консултативни материали за.Публична покана.


В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0736-C01, „ДИМОТЕК“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. 5-осен обработващ център за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0736-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ДИМОТЕК“ ЕООД“

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“.
Краен срок за подаване на офертите - 10.03.2021г. (23:59 часа).

Документи за Публична покана в раздел "Изтегляне"
loghi

Новини и информация

The OMCD group has always been sensitive to environmental issues and has adopted a “green...

Прочетете още

20 ноември 2021

The Committee “Small Industry” of the Industrial Union of Verbano Cusio Ossola adheres again this...

Прочетете още

15 ноември 2021

This is a delighted return for the CEO of OMCD to represent the VCO territory...

Прочетете още

12 октомври 2021

We are pleased to announce that the VCO area initiative, which views the students of...

Прочетете още

22 юни 2021

Вижте всички публикации →
X